InkTec偉橋國際有限公司-數位印刷•噴墨應用技術•世界領導品牌 噴墨應用技術•數位印刷-InkTec偉橋國際有限公司簡介 數位印刷•噴墨應用技術-熱昇華墨水/連續供墨/食用墨水/電子墨水/轉印紙材商品訊息 EPSON/HP/CANON/LEXMARK-相容性墨匣•填充墨水線上訂購 活動訊息/展覽花絮/得獎紀錄 噴印墨水研究技術• 數位印刷•噴墨應用商品 InkTec偉橋國際-網站地圖
連絡我們
熱昇華墨水/連續供墨/食用墨水/電子墨水/轉印紙材商品訊息
EPSON/HP/CANON/LEXMARK-相容性墨匣•填充墨水商品資訊
熱昇華墨水•熱轉印墨水商品資訊
相片蛋糕製作系統-食用級墨水商品資訊
電子墨水/金屬墨水/奈米銀漿墨水-商品資訊
EPSON/HP/CANON/LEXMARK-相容性墨匣•填充墨水商品資訊

 

 
 
Aqueous-Pig_ELP300_4C_Novajet500_Wasatch_Banner-china_360v
2008-07-11 1390
Aqueous-Pig_ELP600_4C_Novajet700_Wasatch_Banner-china_600v
2008-07-11 1181
Aqueous-Pig_HZI_8C-LcmkPkMk_HP Z6100_ONYX7_HP Colorfast Adhesive Vinyl_600
2011-08-26 122
Aqueous-Pig_HZI_8C-LcmkPkMk_HP Z6100_ONYX7_HP Premium Instant-Dry Photo Gloss_1200
2011-08-26 91
Aqueous-Pig_HZI_8C-LcmkPkMk_HP Z6100_ONYX7_HP Premium Instant-Dry Photo Gloss_600
2011-08-26 92
Aqueous-Pig_HZI_8C-LcmkPkMk_HP Z6100_ONYX7_INKTEC Photo Paper_ITP PPPL_600
2011-08-26 93
Aqueous-Pig_HZI_8C-LcmkPkMk_HP Z6100_ONYX7_INKTEC Scrim Vinyl_ITP WF_600
2011-08-26 82
Aqueous-Pig_HZI_8C-LcmkPkMk_HP Z6100_ONYX7_INKTEC Synthetic Paper_ITP SPNW_600
2011-08-26 89
Aqueous-Pig_HZI_8C-LcmkPkMk_HP Z6100_PosterPrint12_HP Colorfast Adhesive Vinyl_600
2011-08-26 81
Aqueous-Pig_HZI_8C-LcmkPkMk_HP Z6100_PosterPrint12_HP Premium Instant-Dry Photo Gloss_1200
2011-08-26 88
Aqueous-Pig_HZI_8C-LcmkPkMk_HP Z6100_PosterPrint12_HP Premium Instant-Dry Photo Gloss_600
2011-08-26 92
Aqueous-Pig_HZI_8C-LcmkPkMk_HP Z6100_PosterPrint12_INKTEC Scrim Vinyl_ITP WF_600
2011-08-26 87
Aqueous-Pig_HZI_8C-LcmkPkMk_HP Z6100_PosterPrint12_INKTEC Scrim Vinyl_ITP WF_600
2011-08-26 76
Aqueous-Pig_HZI_8C-LcmkPkMk_HP Z6100_PosterPrint12_INKTEC Synthetic Paper_ITP SPNW_600
2011-08-26 82
Aqueous-Pig_PEP_7C-Lcmk_EPSON7600_Photoshop_Glossy_720
2008-07-11 2008
Aqueous-Pig_PEP_7C-Lcmk_EPSON7600_Photoshop_Matte_720
2008-07-11 1356
Aqueous-Pig_PEP_7C-Lcmk_EPSON9600_Photoshop_Glossy_720
2008-07-11 1305
Aqueous-Pig_PEP_7C-Lcmk_EPSON9600_Photoshop_Matte_720
2008-07-11 1159
Aqueous-Pig_PEP_8C-LcmkMk_EPSON4000_Photoshop_Backlit_720
2008-07-11 1293
Aqueous-Pig_PEP_8C-LcmkMk_EPSON4000_Photoshop_Glossy_720
2008-07-11 1201
Aqueous-Pig_PEP_8C-LcmkMk_EPSON4000_Photoshop_Matte_720
2008-07-11 1294
Aqueous-Pig_PEP_8C-MK_EPSON4800_Photoshop_Glossy_1440
2008-09-02 1100
Aqueous-Pig_PHP_4C_RJ900_Topaz_Banner-DaeHan_360x720v
2011-08-26 83
Aqueous-Pig_PHP_6C_Lcm_FJ740_PosterPrint10_Synthetic-INKTEC_720v
2008-09-02 914
Aqueous-Pig_PHP_6C-Lcm_FJ740_Davinci_Banner-DaeHan_Normal
2011-02-24 217
Aqueous-Pig_PHP_6C-Lcm_FJ740_PosterPrint11_Banner_360x720b
2008-09-17 1007
Aqueous-Pig_PHP_6C-Lcm_FJ740_PosterPrint11_Banner_360x720v
2008-09-17 2537
Aqueous-Pig_PHP_6C-Lcm_FJ740_PosterPrint11_Synthetic_720v
2008-09-17 1016
Aqueous-Pig_PHP_6C-Lcm_FJ740_TopazTE_Banner_DaeHan_360x720v
2010-10-06 320
Aqueous-Pig_PHP_6C-Lcm_FJ740_TopazTE_CAL_INKTEC-PVP_720v
2010-10-06 352
Aqueous-Pig_PHP_6C-Lcm_FJ740_TopazTE_PET Banner_INKTEC-PTB_720v
2010-10-06 320
Aqueous-Pig_PHP_6C-Lcm_FJ740_TopazTE_Synthetic_INKTEC-SPNW_720v
2010-10-06 347
Aqueous-Pig_PHP_6C-Lcm_FJ740_Wasatch_CAL_720v
2011-02-24 233
Aqueous-Pig_PHP_6C-Lcm_FJ740_Wasatch_Synthetic_720v
2011-02-24 221
Aqueous-Pig_PHP_6C-Lcm_JV4_PosterPrint11_Matte_360x720
2008-07-11 1048
Aqueous-Pig_PHP_6C-Lcm_JV4_PosterPrint11_Matte_720
2008-07-11 1038
Aqueous-Pig_PHP_6C-Lcm_JV4_PPS4_Banner_360x540
2008-07-11 1053
Aqueous-Pig_PHP_6C-Lcm_JV4_PPS5_TentFabric_360x720
2008-07-11 1048
Direct transfer_DTI_4C_RJ8000_Wasatch_Pongee-TPM_720v
2008-07-11 1100
Direct transfer_DTI_4C_RJ8000_Wasatch_Tent-TPM_720x360
2008-07-11 986
Direct transfer_DTI_4C_VJ1604-Aqua_PosterPrint12_Pongee.PrEnv
2008-07-11 1668
Direct transfer_DTI_4C_VJ1604-Aqua_Wasatch_Pongee_720v
2008-07-11 1009
Eco-Solvent_ESU_4C_JV3_SS1_Wasatch_PVC-3M_360x720v
2009-11-05 795
Eco-Solvent_ESU_4C_JV3_SS1_Wasatch_PVC-3M_720v
2009-11-05 803
Eco-Solvent_ESU_4C_JV33_SS21_RasterLink_Backlit Glossy-INKTEC_540x1080v
2009-11-05 754
Eco-Solvent_ESU_4C_JV33_SS21_RasterLink_Backlit Matte-INKTEC_540x1080v
2009-11-05 752
Eco-Solvent_ESU_4C_JV33_SS21_RasterLink_BannerFLEX-STAR_540x1080v
2009-11-05 789
Eco-Solvent_ESU_4C_JV33_SS21_RasterLink_PVC-Avery_540x1080v
2009-11-05 799
Eco-Solvent_ESU_4C_JV33_SS21_RasterLink_RC Glossy-INKTEC_540x1080v
2009-11-05 779
Eco-Solvent_ESU_4C_JV33_SS21_RasterLink_RC Matte-INKTEC_540x1080v
2009-11-05 739
Eco-Solvent_ESU_4C_JV33_SS21_RasterLink_Synthetic Glossy-INKTEC_540x1080v
2009-11-05 793
Eco-Solvent_ESU_4C_JV33_SS21_RasterLink_Synthetic Matte-INKTEC_540x1080v
2009-11-05 733
Eco-Solvent_ESU_4C_VJ1604_PosterPrint12_Backlit-INKTEC_720v
2008-12-11 1297
Eco-Solvent_ESU_4C_VJ1604_PosterPrint12_Photo Paper-INKTEC_720v
2008-12-11 1191
Eco-Solvent_ESU_4C_VJ1604_PosterPrint12_PVC-Scal_720v
2008-12-11 1270
Eco-Solvent_ESU_4C_VJ1604_PosterPrint12_Synthetic-INKTEC_720v
2008-12-11 1287
Eco-Solvent_ESU_4C_VJ1604_Wasatch6_PVC-Scal_720v
2008-12-11 968
Eco-Solvent_ESU_4C2MC_XC540_VersaWorks4_CalandaredVinyl-Oracal_540x720v
2012-05-07 29
Eco-Solvent_ESU_6C-Lcm_SC540_Wasatch_BannerFlex_360x720
2012-05-07 22
Eco-Solvent_ESU_6C-Lcm_SC540_Wasatch_BannerFlex_720
2012-05-07 22
Eco-Solvent_ESU_6C-Lcm_SC540_Wasatch_Calendered Gloss Vinyl_360x720
2012-05-07 21
Eco-Solvent_ESU_6C-Lcm_SC540_Wasatch_Calendered Gloss Vinyl_720
2012-05-07 24
Eco-Solvent_ESU_6C-Lcm_XC540_FlexiSIGN_CalanderedPVC-Oracal_720x720v
2010-10-06 344
Eco-Solvent_ESU_6C-Lcm_XC540_VersaWorks4_CalandaredPVC-Oracal_540x720v
2010-10-06 373
Eco-Solvent_ESU_6C-Lcm_XJ740_ONYX_BannerFLEX-STAR_540x720v
2010-05-03 748
Eco-Solvent_ESU_6C-Lcm_XJ740_ONYX_BannerFLEX-STAR_720v
2010-05-03 742
Eco-Solvent_ESU_6C-Lcm_XJ740_ONYX_PVC-Metamark_540x720v
2010-05-03 741
Eco-Solvent_ESU_6C-Lcm_XJ740_ONYX_PVC-Metamark_720v
2010-05-03 737
Eco-Solvent_ESU_RS540_VersaWorks4.1_PVC-INTEC_360x720v
2012-05-07 28
Eco-Solvent_ESU_RS540_VersaWorks4.1_PVC-INTEC_720v
2012-05-07 28
Eco-Solvent_ESU_RS640_Bannerflex Standard
2012-05-07 25
Eco-Solvent_ESU_RS640_Metamark Generic Vinyl 720W
2012-05-07 24
Eco-Solvent_ESU_RS640_PVC Standard
2012-05-07 26
Eco-Solvent_ESU_RS640_PVC Vinyl 720v
2012-05-07 26
Eco-Solvent_ESU_SP300_Generic Vinyl_High Quality
2012-05-07 29
Eco-Solvent_ESU_SP300_VersaWorks_Generic Vinyl_High Quality
2012-05-07 25
Eco-Solvent_ESU_VP540_VersaWorks_Metamark Glossy Vinyl
2012-05-07 27
Eco-Solvent_ESU1.2_6C-Lcm_SJ745EX_VersaWorks4.1_PVC-Metamark_360x720v
2011-02-24 256
Eco-Solvent_ESU1.2_6C-Lcm_SJ745EX_VersaWorks4.1_PVC-Metamark_720v
2011-02-24 250
Eco-Solvent_ESU1.2_6C-Lcm_XJ740_VersaWorks4.1_PVC-Metamark_HiQuality_720v
2011-02-24 232
Eco-Solvent_ESU1.2_6C-Lcm_XJ740_VersaWorks4.1_PVC-Metamark_Standard_540x720v
2011-02-24 233
Eco-Solvent_ESU1.2_RS540_VersaWorks4.1_PVC-Metamark_HiQuality_1440x720v
2011-02-24 262
Eco-Solvent_ESU1.2_RS540_VersaWorks4.1_PVC-Metamark_HiSpeed_360x720v
2011-02-24 257
Eco-Solvent_ESU1.2_RS540_VersaWorks4.1_PVC-Metamark_Standard_720v
2011-02-24 287
Eco-Solvent_ESU-6C_XC540_Calendered Vinyl 720
2012-05-07 14
Paper transfer_DSI_6C-Lcm_JV4_RasterLink_Knit_360x540ND
2010-05-03 1202
Paper transfer_DSI_6C-Lcm_JV4_RasterLink_Knit_360x540VD
2010-05-03 936
Paper transfer_DSI_6C-Lcm_JV4_RasterLink_Knit_720x720ND
2010-05-03 939
Paper transfer_DSI_6C-Lcm_JV4_RasterLink_Knit_720x720VD
2010-05-03 835
Paper transfer_DSI_6C-Lcm_JV4_RasterLink_Knit-Coolon_360x540ND
2010-05-03 791
Paper transfer_DSI_6C-Lcm_JV4_RasterLink_Knit-Coolon_360x540VD
2010-05-03 809
Paper transfer_DSI_6C-Lcm_JV4_RasterLink_Knit-Coolon_720x720ND
2010-05-03 765
Paper transfer_DSI_6C-Lcm_JV4_RasterLink_Knit-Coolon_720x720VD
2010-05-03 761
Paper transfer_DSI_6C-Lcm_JV4_RasterLink_Nobori_360x540ND
2010-05-03 1208
Paper transfer_DSI_6C-Lcm_JV4_RasterLink_Nobori_360x540VD
2010-05-03 755
Paper transfer_DSI_6C-Lcm_JV4_RasterLink_Nobori_720x720ND
2010-05-03 761
Paper transfer_DSI_6C-Lcm_JV4_RasterLink_Nobori_720x720VD
2010-05-03 758
Paper transfer_DSI_RJ900C_Wasatch_Knit-Coolon_360x720v
2011-02-24 216
Paper transfer_DSI_RJ900C_Wasatch_Knit-Coolon_720v
2011-02-24 221
Paper transfer_DTI_4C_JV33_SB51_RasterLink_Poly-Satin_540x1080v
2009-11-05 790
Paper transfer_DTI_4C_JV33_SB51_RasterLink_Poly-Satin_540x720v
2009-11-05 710
Paper transfer_DTI_4C_JV4_PPS4_Satin_720v
2008-07-11 980
Paper transfer_DTI_4C_RJ8000_PosterPrint11_Satin_720v
2008-07-11 1021
Paper transfer_DTI_6C_Lcm_FJ740_COLORIP_Knit_360x720v
2008-09-12 859
Paper transfer_DTI_6C_Lcm_FJ740_COLORIP_Knit_360x720v
2008-09-02 779
Paper transfer_DTI_6C_Lcm_FJ740_COLORIP_Knit_720v
2008-09-02 854
Paper transfer_DTI_6C_Lcm_FJ740_COLORIP_Knit_720v
2008-09-12 929
Paper transfer_DTI_6C_Lcm_RJ8100_Wasatch_Satin_720v
2008-07-11 956
Paper transfer_DTI_6C-Lcm_FJ740_COLORIP_Microfiber_720v
2008-07-11 1006
Paper transfer_DTI_6C-Lcm_FJ740_PosterPrint11_Satin_720v
2008-07-11 1037
Paper transfer_DTI_6C-Lcm_JV4_Wasatch_Microfiber_720v
2008-07-11 997
Paper transfer_DTI_6C-Lcm_R230_Photoshop_Glass
2008-07-11 2182
Paper transfer_DTI_6C-Lcm_R230_Photoshop_Satin
2008-07-11 1875
Paper transfer_DTI_6C-Lcm_RJ8100_PosterPrint11_Satin_720v
2008-07-11 912
Paper transfer_DTI_6C-Lcm_RJ8100_Wasatch_Microfiber_720v
2008-07-11 1003
Paper transfer_DTI_8C-LcmKK_EPSON7880_Photoshop_Knit-Coolon_720v
2011-08-26 137
Paper transfer_DTI0001BK_4C_JV33_PosterPrint12_Knit-Coolon_540x1080v
2010-10-06 317
Paper transfer_DTI0001BK_4C_JV33_PosterPrint12_Knit-Coolon_540x720v
2010-10-06 321
Paper transfer_DTI0001BK_4C_JV33_PPS6_Knit-Coolon_540x1080v
2010-10-06 306
Paper transfer_DTI0001BK_4C_JV33_PPS6_Knit-Coolon_540x720v
2010-10-06 311
Paper transfer_DTI0001BK_4C_JV33_SB51_RasterLink_Satin_540x1080v
2009-06-08 691
Paper transfer_DTI0001BK_4C_JV33_SB51_RasterLink_Satin_540x720v
2009-06-08 667
Paper transfer_DTI0001BK_4C_JV33_Wasatch_Knit_Coolon_720v_210
2010-10-06 314
Paper transfer_DTI0001BK_4C_JV33_Wasatch_Knit_Coolon_720v_240
2010-10-06 289
Paper transfer_DTI0001BK_4C_JV33_Wasatch_Knit_Coolon_720v_270
2010-10-06 307
Paper transfer_DTI0001BK_4C_JV33_Wasatch_Knit-Coolon_DHPaper_540x1080v
2010-05-03 411
Paper transfer_DTI0001BK_4C_JV33_Wasatch_Knit-Coolon_DHPaper_540x720v
2010-05-03 423
Paper transfer_DTI0001BK_4C_JV33_Wasatch_Knit-Coolon_HSPaper_540x1080v
2010-05-03 426
Paper transfer_DTI0001BK_4C_JV33_Wasatch_Knit-Coolon_HSPaper_540x720v
2010-05-03 423
Paper transfer_DTI0001BK_6C-Lcm_JV4_RasterLink_Knit_360x540v
2009-08-13 634
Paper transfer_DTI0001BK_6C-Lcm_JV4_RasterLink_Knit_720v
2009-08-13 642
Paper transfer_DTI0001BK_6C-Lcm_JV4_RasterLink_Satin_360x540v
2009-08-13 615
Paper transfer_DTI0001BK_6C-Lcm_JV4_RasterLink_Satin_720v
2009-08-13 659
Paper transfer_DTI0011Bk_4C_JV33_SB51_RasterLink_Knit_540x1080v
2009-06-08 696
Paper transfer_DTI0011Bk_4C_JV33_SB51_RasterLink_Knit_540x720v
2009-06-08 708
Paper transfer_DTI0011Bk_4C_JV33_SB51_RasterLink_Satin_540x1080v
2009-06-08 679
Paper transfer_DTI0011Bk_4C_JV33_SB51_RasterLink_Satin_540x720v
2009-06-08 643
Paper transfer_DTI0011BK_6C_Lcm_RJ8100_PosterPrint11_Knit_720v
2009-06-08 634
Paper transfer_DTI0011BK_6C_Lcm_RJ8100_Wasatch_Knit_720v
2009-06-08 674
Paper transfer_DTI0011BK_6C_Lcm_RJ8100_Wasatch_Satin_720v
2009-06-08 669
Paper transfer_DTI0011BK_6C-Lcm_JV4_RasterLink_Knit_360x540v
2009-08-13 607
Paper transfer_DTI0011BK_6C-Lcm_JV4_RasterLink_Knit_360x720v
2009-08-13 591
Paper transfer_DTI0011BK_6C-Lcm_JV4_RasterLink_Satin_360x540v
2009-08-13 638
Paper transfer_DTI0011BK_6C-Lcm_JV4_RasterLink_Satin_360x720v
2009-08-13 616
Paper transfer_SPI_4C_EPSON9710_EFI_720
2012-05-07 16
Paper transfer_SPI_4C_EPSON9710_EFI_720
2012-05-07 19
Paper transfer_SPI_4C_EPSON9880_PosterPrint_360x360
2012-05-07 22
Paper transfer_SPI_4C_EPSON9880_PosterPrint13_Poly_360x360
2011-08-26 107
Paper transfer_SPI_4C_RJ900_PosterPrint12_360x360
2012-05-07 21
Paper transfer_SPI_4C_RJ900_Wasatch_Knit-Coolon_360x720
2011-08-26 78
Paper transfer_SPI_4C_RJ900_Wasatch_Knit-Coolon_720
2011-08-26 74
Paper transfer_SPI_4C_RJ900_Wasatch_Poly_720x360
2011-08-26 72
Paper transfer_SPI_4C_RS540_PosterPrint13_Poly_540x360
2011-08-26 91
Paper transfer_SPI_4C_VJ1618W2_Wasatch_Knit_Banner4 Vdot
2012-05-07 23
Paper transfer_SPI_4C_VJ1618W2_Wasatch_Knit_Banner4 Vdot_Photo
2012-05-07 16
Paper transfer_SPI_4C_VJ1628TD_Wasatch_Knit-Coolon_360x720v
2011-08-26 70
Paper transfer_SPI_4C_VJ1628TD_Wasatch_Knit-Coolon_540x720v
2011-08-26 74
Paper transfer_SPI_4C_VJ1628TD_Wasatch_Knit-Coolon_720v
2011-08-26 69
Paper transfer_SPI_4C_VJ1628TD_Wasatch_Novori_540x720v
2011-08-26 76
Paper transfer_SPI_4CMk_EPSON7700+9700_PosterPrint14_360x720
2012-05-07 0
Paper transfer_SPI_4CMk_EPSON7700+9700_PosterPrint14_720Highspeed
2012-05-07 0
Paper transfer_SPI_4CMk_EPSON7700+9700_PosterPrint14_720Quality
2012-05-07 0
Paper transfer_SPI_4CMk_EPSON7700+9700_PosterPrint14_720x1440Fast
2012-05-07 0
Paper transfer_SPI_4CMk_EPSON9700_Wasatch_720
2012-05-07 20
Paper transfer_SPI_4CMk_EPSON9700_Wasatch_720x1440
2012-05-07 21
Paper transfer_SPI_6C_Teleios740TX_PosterPrint
2012-05-07 20
Paper transfer_SPI_6C-Lcm_FJ740_Wasatch_Knit-Coolon_360x720v
2011-08-26 71
Paper transfer_SPI_6C-Lcm_FJ740_Wasatch_Knit-Coolon_720v
2011-08-26 68
Paper transfer_SPI_EPSON9700_PosterPrint
2012-05-07 21
Paper transfer_SPI_EPSON9880_PosterPrint
2012-05-07 21
Paper transfer_SPI_RS-540 640_PosterPrint
2012-05-07 20
Paper transfer_SPI_RS640_ICCPRINT_540x360
2012-05-07 19
Solvent_NEHS_4C_JV33_PosterPRINT12_PVC-3M_720v
2008-07-11 993
Solvent_NEHS_4C_JV33_RasterLink_BannerFlex 720x1440
2012-05-07 23
Solvent_NEHS_4C_JV33_RasterLink_BannerFlex 720x720
2012-05-07 24
Solvent_NEHS_4C_JV33_RasterLink_GlossPVC 720x1440
2012-05-07 25
Solvent_NEHS_4C_JV33_RasterLink_GlossPVC 720x720
2012-05-07 28
Solvent_NEHS_4C_JV33_Shiraz_PG Anti-Curl Banner 440gsm_540x1080
2011-08-26 59
Solvent_NEHS_4C_JV33_Shiraz_PG Front Lit Banner 440gsm_540x1080
2011-08-26 64
Solvent_NEHS_4C_JV33_Shiraz_PG Front Lit Banner 510gsm_540x1080
2011-08-26 63
Solvent_NEHS_4C_JV33_Shiraz_PG Gloss SA Vinyl 100mic_540x1080
2011-08-26 60
Solvent_NEHS_4C_JV33_Shiraz_PG Monomeric SA Matt Vinyl 100mic_540x1080
2011-08-26 61
Solvent_NEHS_4C_JV33_SS21_RasterLink_Backlit Glossy-INKTEC_540x1080v
2009-11-05 779
Solvent_NEHS_4C_JV33_SS21_RasterLink_BannerFLEX-STAR_540x1080v
2009-11-05 718
Solvent_NEHS_4C_JV33_SS21_RasterLink_PVC-Avery_540x1080v
2009-11-05 810
Solvent_NEHS_4C_JV33_SS21_RasterLink_RC Matte-INKTEC_540x1080v
2009-06-08 725
Solvent_NEHS_4C_JV33_SS21_RasterLink_Synthetic Glossy-INKTEC_540x1080v
2009-06-08 656
Solvent_NEHS_4C_JV33_SS21_RasterLink_Synthetic Matte-INKTEC_540x1080v
2009-06-08 634
Solvent_NEHS_6C-Lcm_JV33_SS21_RasterLink_PVC-Metamark_540x1080v
2010-10-06 322
Solvent_NEHS_6C-Lcm_JV33_SS21_RasterLink_PVC-Metamark_540x720v
2010-10-06 341
Solvent_NEHS2_4C_JV5_HS_RasterLink_BannerFLEX-STAR_540x1080v
2009-11-05 763
Solvent_NEHS2_4C_JV5_HS_RasterLink_BannerFLEX-STAR_720x1080v
2009-11-05 736
Solvent_NEHS2_4C_JV5_HS_RasterLink_PVC-3M_540x1080v
2009-11-05 761
Solvent_NEHS2_4C_JV5_HS_RasterLink_PVC-3M_720x1080v
2009-11-05 782
Solvent_NEHS2_JV5_Onyx_BannerFLEX-Star_540x1080
2010-02-08 512
Solvent_NEHS2_JV5_Onyx_BannerFLEX-Star_540x720
2010-02-08 494
Solvent_NEHS2_JV5_Onyx_PVC-Avery_540x1080
2010-02-08 508
Solvent_NEHS2_JV5_Onyx_PVC-Avery_540x720
2010-02-02 543
Solvent_NEHS2_JV5_Shiraz_Blue Fish Banner 440GSM_720x1080v
2011-02-24 193
Solvent_NEHS2_JV5_Shiraz_Hydrosol Backlit_720x1080v
2011-02-24 180
Solvent_NEHS2_JV5_Shiraz_PG Gloss Paper 200GSM_720x720v
2011-02-24 189
Solvent_NEHS2_JV5_Shiraz_Xerox Matt Vinyl_720x1080v
2011-02-24 187
Solvent_VEHS_4C_JV3_PosterPRINT11_PVC-3M_720v
2008-09-02 869
Solvent_VEHS_4C_JV3_PPS5_BannerFLEX_360x720v
2009-06-08 764
Solvent_VEHS_4C_JV3_PPS5_BannerFLEX_720x720v
2009-06-08 700
Solvent_VEHS_4C_JV3_PPS5_PVC_Avery_360x720v
2009-06-08 774
Solvent_VEHS_4C_JV3_PPS5_PVC_Avery_720x720v
2009-06-08 746
Solvent_VEHS_4C_JV3_Shiraz_PG Anti-Curl Banner 440gsm_720v
2011-08-26 73
Solvent_VEHS_4C_JV3_Shiraz_PG Front Lit Banner 440gsm_720v
2011-08-26 72
Solvent_VEHS_4C_JV3_Shiraz_PG Front Lit Banner 510gsm_720v
2011-08-26 74
Solvent_VEHS_4C_JV3_Shiraz_PG Gloss SA Vinyl 100mic_720v
2011-08-26 78
Solvent_VEHS_4C_JV3_Shiraz_PG Monomeric SA Matt Vinyl 100mic_720v
2011-08-26 78
Solvent_VEHS_4C_LamilessE_Wasatch_PVC-Mactac_720v
2008-07-11 1047
Solvent_VEHS_6C-Lcm_JV3_PosterPrint11_PVC_720v
2009-06-08 647
Solvent_VEHS_6C-Lcm_JV3_PosterPrint12_PVC_720v
2009-06-08 702
Solvent_VEHS_6C-Lcm_JV3_SS2_RasterLink_PVC_720x720v
2009-08-13 688
Solvent_VEHS_JV3_Shiraz_Mactac Vinyl_720v
2011-02-24 195
Solvnet_VEHS_4C-JV3_RasterLink_BannerFLEX-Star_360x720v
2010-02-02 1126
Solvnet_VEHS_4C-JV3_RasterLink_BannerFLEX-Star_720x720v
2010-02-02 1064
Solvnet_VEHS_4C-JV3_RasterLink_PVC-Avery_360x720v
2010-02-02 904
Solvnet_VEHS_4C-JV3_RasterLink_PVC-Avery_720x720v
2010-02-02 998
Solvnet_VEHS_6C-Lcm_JV3_SS2_RasterLink_PVC_360x720v
2009-08-13 660
 
inktec 偉橋國際有限公司 地址:新北市中和區景平路111巷13號1樓 / 電話:(02)2946-0805 / 傳真:(02)3151-5534 / e-mail:andrew-lin@umail.hinet.net